Конференція Високопродуктивні обчислення, Київ, 13-15 жовтня 2014

GTC 2012

Конференція відбудеться - травня 2012.

GPU Technology Conference 2012 (Конференція з GPU технологій) присвячена глобальному поширенню GPU обчислень та візуалізації, їх важливому внеску в майбутнє науки та інновацій.

GPU Technology Conference 2012 призначена для науковців, інженерів, дослідників та розробників, які використовують GPU при розв'язуванні обчислювальних задач великої складності.

Тематика конференції:

 • Algorithms and Numerical Techniques (Алгоритми та чисельні техніки)
 • Application Design and Porting Techniques (Дизайн застосувань та техніки портування)
 • Astronomy and Astrophysics (Астрономія та астрофізика)
 • Audio, Image and Video Processing (Обробка аудіо, відео та зображень)
 • Bioinformatics (Біоінформатика)
 • Climate, Weather, Ocean Modeling (Моделювання клімату, погоди, океану)
 • Cloud Computing (Хмарні обчислення)
 • Cluster Management (Керування кластером)
 • Computational Fluid Dynamics (Обчислювальна динаміка рідин і газів)
 • Computational Photography (Обчислювальна фотографія)
 • Computational Physics (Обчислювальна фізика)
 • Computational Structural Mechanics (Обчислювальна структурна механіка)
 • Computer Graphics (Комп'ютерна графіка)
 • Computer Vision (Комп'ютерне бачення)
 • Databases, Data Mining, Business Intelligence (Бази даних, видобуток даних, бізнес розвідка)
 • Development Tools and Libraries (Інструменти та бібліотеки розробників)
 • Digital Content Creation and Film (Створення цифрового контенту та фільми)
 • Electronics Design Automation (Автоматизація дизайну електроніки)
 • Energy Exploration (Дослідження енергії)
 • Finance (Фінанси)
 • GPU Accelerated Internet (Інтернет, прискорений GPU)
 • Life Sciences (Науки про життя)
 • Machine Vision (Машинне бачення)
 • Machine Learning and AI (Машинне навчання та штучний інтелект)
 • Medical Imaging and Visualization (Медичні зображення та візуалізація)
 • Mobile Applications and Interfaces (Мобільні застосування та інтерфейси)
 • Molecular Dynamics (Молекулярна динаміка)
 • Neuroscience (Неврологія)
 • Parallel Programming Languages and Compilers (Мови та компілятори паралельного програмування)
 • Quantum Chemistry (Квантова хімія)
 • Ray Tracing (Трасировка променів)
 • Stereoscopic 3D (Стереоскопія 3D)
 • Supercomputing (Суперкомп'ютерні обчислення)
 • Visualization (Візуалізація)

Сайт конференції: http://www.gputechconf.com/

Місце проведення конференції

Адреса конференції: Сан Хосе, Каліфорнія, США.

Ключові слова: Cloud, GPU, HPC, високопродуктивні обчислення, керування кластером, паралельне програмування, суперкомп'ютерні обчислення, США, хмарні обчислення, штучний інтелект

Схожі події

Коментарі