Конференція Високопродуктивні обчислення, Київ, 13-15 жовтня 2014

Платформа для хмарних сервісів OpenNebula

Платформа OpenNebula (http://opennebula.org)  призначена для створення та управління  cloud-інфраструктурою та віртуальними оточеннями. Код системи повністю відкритий під ліцензією Apache. Серед найбільш відомих компаній і організацій, що використовують OpenNebula, можна відзначити: CERN, Європейське космічне агентство, FermiLab і China Mobile.

Платформа сворює інфраструктуру для роботи з віртуальними серверами на осонові різних реалізацій віртуалізації: Xen, KVM, VMware та ін. Вона дозволяє організувати функціонування розподіленої інфраструктури, комбінуючи ресурси локального дата-центру та зовнішніх хмарних провайдерів. Зокрема, OpenNebula дозволяє на своїх потужностях створити інфраструктуру для надання сервісів IaaS (інфраструктура як сервіс), схожу на Amazon EC2. В наявності є засоби для розгортання віртуальних оточень, моніторингу, контролю доступу, забезпечення безпеки та управління сховищем.

Структура OpenNebula

Платформа має широкий спектр можливостей:

 • Підтримка з коробки управління системами на базі продуктів VMware ESX і VMware Server, в тому числі управління образами і мережею, використання Live-міграції та розширеної контекстуалізаціі;
 • Self-Service Portal - web-інтерфейс для кінцевих користувачів, що доповнює раніше реалізовані інтерфейси Open Nebula Sunstone (адміністрування cloud-оточень) і OpenNebula Zones (управління декількома зонами одного користувача). Використовуючи Self-Service Portal користувачі можуть самостійно створювати, розгортати і керувати різними ресурсами, у тому числі зберіганням образів віртуальних машин, мережевими ресурсами і віртуальними машинами;
 • Повнофункціональна система управління користувачами / групами та розподілу ресурсів між ними, в тому числі можливість виділення ресурсів для спільного використання декількома користувачами або групами. Підтримується кілька типів користувачів: адміністратор (дозволено виконання будь-яких операцій), звичайний користувач, публічний користувач (тільки базові можливості) і користувач певного сервісу;
 • Можливість завдання політики розміщення ресурсів в дата-центрі. Підтримується 4 зумовлених набори правил: packing (використовується мінімальна кількість серверів для розміщення вірвуальних машин (VM), отже забезпечується максимальна щільність і мінімальна фрагментація), striping (VM рівномірно розподіляються за наявними серверам, забезпечується максимальний запас по ресурсах для VM), load-aware (VM розміщується на сервері з мінімальним навантаженням) і custom (розміщення на підставі обчисленого ваги, наприклад "RUNNING_VMS * 50 + FREE_CPU").

OpenNebula дозволяє створювати різні типи Cloud-оточень:

 • Приватні cloud-системи, доступні тільки всередині організації, повністю підконтрольні і виконані на власних потужностях. В якості системи віртуалізації підтримується використання Xen, KVM та VMware;
 • Публічні cloud-оточення, які працюють в інфраструктурі зовнішніх сервіс-провайдерів, таких як Amazon EC2. Для доступу до публічних cloud-оточенням OpenNebula підтримує такі API, як EC2 Query, OGF OCCI і vCloud;
 • Гібридні cloud-системи, що поєднують елементи публічних і приватних cloud-систем. Наприклад, певна критично важлива частина інфраструктури можна працювати в приватній хмарі, а допоміжні системи винесені у зовнішні хмари, або спочатку вся система побудована як приватна, але при нестачі ресурсів у пікові моменти до роботи залучаються потужності публічних сервісів.

Можливості менеджера з управління інфраструктурою:

 • Динамічна зміна розміру фізичної інфраструктури через додавання або видалення вузлів і розбиття кластера на віртуальні розділи, що дозволяє виділяти тільки необхідний обсяг ресурсів для функціонування певного сервісу;
 • Централізований інтерфейс для управління всіма елементами віртуальної і фізичної розподіленої інфраструктури. Керуючий web-інтерфейс Sunstone для адміністраторів cloud-оточень через який можна управляти роботою інфраструктури приватних і гібридних оточень, розподіляти віртуальні та фізичні ресурси;
 • Високий ступінь залучення доступних ресурсів, можливість підключення зовнішніх ресурсів, надання ресурсів в оренду або організації спільного використання інфраструктури між кількома департаментами;
 • Скорочення витрат за рахунок зменшення числа фізичних серверів, зменшення витрат на адміністрування, обслуговування, енергопостачання та охолодження (замість фізичних серверів надаються віртуальні сервери, які більш повно використовують доступні фізичні ресурси - наприклад, група мало завантажених серверів може працювати на одній фізичній машині);
 • Можливість швидкого збільшення серверної потужності за рахунок підключення ресурсів зовнішніх cloud-сервісів у моменти пікового навантаження;
 • Механізми для забезпечення відмовостійкості, реалізована функція автоматичного виконання операцій з відновлення працездатності оточень в разі збою в роботі фізичного сервера або віртуальної машини;
 • Підтримка управління квотами через завдання користувачам певного набору обмежень на використання ресурсів;
 • Підтримка груп зі власним набором користувачів і віртуальних ресурсів. Наприклад, можна створити окрему ізольовану хмару зі власним набором користувачів і делегувати управління цією хмарою певній компанії, забезпечивши можливість роботи декількох провайдерів хмарних послуг на базі однієї інфраструктури Open Nebula. У кожній групі може бути свій набір публічних ресурсів (шаблони, образи віртуальних машин, віртуальні мережі), що не перетинається з іншими групами;
 • Гнучка система контролю доступу (ACL), яка дозволяє адміністраторам хмарної мережі керувати доступом до ресурсів та операцій на рівні окремих користувачів і груп;
 • Організація централізованого управління декількома окремими установками OpenNebula (oZones). Доступ до зон організовується з використанням абстрактного поняття Віртуальний дата-центр, який містить свій набір ресурсів (образи і шаблони віртуальних машин, віртуальні мережі і віртуальні машини) і користувачів, які використовують дані віртуальні ресурси.

Можливості для користувача:

 • Швидке отримання замовленого сервісу (віртуальний сервер підняти значно швидше, ніж купити і встановити фізичний сервер);
 • Підтримка розгортання гетерогенних операційних оточень в рамках єдиної інфраструктури із спільним користуванням;
 • Повний контроль за життєвим циклом віртуальних серверів. Ведення обліку і генерація звітів про активність користувачів і серверів;

Також платформа підтримує:

 • Інтеграцію з розподіленою системою моніторингу Ganglia для контролю за працездатністю великого числа хостів і віртуальних оточень;
 • Засоби для підтримки репозиторію образів віртуальних машин, що дозволяє користувачам вибрати потрібний образ з каталогу, не піклуючись про низькорівневі налаштування і конфігурацію дискової підсистеми. Підтримується розмежування доступу, що дозволяє обмежити певні групи користувачів тільки заданим списком віртуальних оточень;
 • Мережева підсистема має підтримку використання VLAN у віртуальній мережі за допомогою віртуального комутатора OpenvSwitch або з залученням стандартних тегів 802.1Q;
 • MySQL і SQLite в якості бази для зберігання параметрів OpenNebula;
 • І найголовніше, платформа має підтримку кластерних конфігурацій: фізичні хости можуть бути згруповані в логічні кластери.

Теги: Cloud, OpenNebula, віртуалізація, Хмари

Матеріали за темою:

Коментарі